Centrul de cercetare, inovare și promovare a lemnului SILVANIA

Asociația SILVANIA Research & Innovation a creat Centrul de cercetare, inovare și promovare a lemnului SILVANIA ca infrastructură de cercetare privată ce are ca scop dezvoltarea de instrumente practice de punere în aplicare a Pactului Verde European, instrumente utilizate de administrația publică, mediul de afaceri și societatea civilă.

Octombrie 2019 a fost creat Centrul SILVANIA.

Mai 2020 – Centrul SILVANIA a fost acreditat de Ministerul Educațieiși Cercetării.

Domenii de cercetare ale CENTRULUI SILVANIA:

  1. Utilizarea lemnului și a produselor din lemn în construcții cu un nivel ridicat de eficiență termică și energetică;
  2. Utilizarea lânii ca soluție de izolare modernă în casele din lemn;
  3. Generarea proiectelor de dezvoltare locală integrată prin aplicarea principiilor bioeconomiei în economia circulară a zonei montane;
  4. Crearea și aplicarea unei soluții de management al amprentei de carbon pentru economia forestieră.

1 – CENTRUL DE CERCETARE, INOVARE ȘI PROMOVARE A LEMNULUI SILVANIA în colaborare cu SILVANIA INTERNATIONAL PROD propune soluții de construcții din lemn cu un nivel ridicat de eficiență termică și energetică. Prin activitatea de cercetare se urmărește adaptarea modalităților de construcție din lemn la specificul tradițional românesc, la tipul de climă și laresursa de lemn disponibilă.


2 – Dl. Dr. Florea Iacob – Președinte al Consiliului Științific al Centrului Silvania – este titular al Brevetului de invenție PLĂCI COMPOZITE DIN FIBRE NATURALE ȘI PROCEDEU DE OBȚINERE A ACESTORA. Prin activitatea de cercetare se urmărește transpunerea elementelor de proprietate intelectuală într-un ciclu de producție și fabricație eficient.


3 – Într-o lume a resurselor biologice și a ecosistemelor finite, este necesar un efort de inovare pentru a hrăni oamenii și pentru a le furniza apă și energie curate. Bioeconomia cuprinde producția de resurse biologice regenerabile și conversia lor în produse alimentare, hrană pentru animale, bioproduse și bioenergie. Obiectivul activității de cercetare este asigurarea sustenabilității și utilizarea eficientă a resurselor, menite să reducă amprenta de carbon. Urmărim generarea proiectelor de dezvoltare locală în economia circulară a zonei montane ce consolidează eco-eficiența proceselor, utilizarea carbonului reciclat și adăugarea de valoare a bunurilor care sunt produse de sectoarele agricol, silvic, piscicol sau al deșeurilor.


4 – Amprenta de carbon reprezintă emisiile totale de gaze cu efect de seră pe care o persoană fizică sau juridică le produce într-un anumit interval de timp. Prin activitatea de cercetare se urmărește crearea unor proceduri locale, compatibile la nivel european și internațional în ceea ce privește măsurarea, reducerea și compensarea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Centrul Silvania creează în acest sens un standard, denumit Silvania Standard, de management al amprentei de carbon. Procedurile de gestionare a amprentei de carbon si instrumentele conexe sunt concepute pentru a controla eficient amprenta de carbon. Am
stabilit standarde ambițioase, dar oferim instrumente și un sistem eficient care fac certificarea fezabilă atât pentru entități mici ca dimensiuni, cât și pentru UAT, indiferent de nivelul acestora.